Vågan Havnevesen KF

Ole J Osland

Havnesjef

Svein H. H. Tennes

Havneinspektør

Odd Pedersen

Havneinspektør

Audhild Rasmussen

Konsulent