Vågan Havnevesen KF

Utregnet pris:

0 kr

Se beregningsgrunnlag

Vår kalkulator beregner bare estimert kostnad for Anløpsavgift og kaivederlag. Andre vederlag kommer i tillegg og det er kun reell faktura som gjelder.

 

Avgifter/vederlag som skal betales ved bruk av Vågan Havn`s kaianlegg.

(Prisene gjelder fra 1.1.2019)

Utdrag fra avgiftene:

Anløpsavgift

Fartøy som anløper eller har tilhold i havner innen kommunens sjøområde betaler avgifter etter følgende satser:

Intervall Generell avgiftssats Cruise avgiftssats
For de første     300 BT kr 0,46          kr   138,- kr 0,70           kr    209,-
For de neste      300 BT kr 0,42          kr   126,- kr 0,60           kr    180,-
For de neste      600 BT kr 0,37          kr   223,- kr 0,56           kr    336,-
For de neste      800 BT kr 0,23          kr   184,- kr 0,32           kr    256,-
For den neste  1000 BT kr 0,23          kr   230,- kr 0,32           kr    320,-
For de neste    2000  BT kr 0,19          kr   380,- kr 0,23           kr    460,-
For de neste    5000 BT Kr 0,14          kr   700,- kr 0,21           kr 1.050,-
For de neste  10000 BT K r0,14          kr 1.400,- kr 0,21           kr 2.100,-
For de neste  10000 BT Kr 0,14          kr 1.400,– kr 0,21           kr 2.100,-
For alt over    30000 BT kr 0,14 kr 0,21

Særskilte avgifter for bruk av sjøområdet/havnene

Fraktefartøy mv

Slepebåter, fraktefartøy og andre flytende farkoster som ikke betaler anløpsavgift skal betale vederlag for bruk av kommunens sjøområder, og ved oppankring i og utenfor  kommunens havner.

Fartøyetes størrelse          Pr. uke          Årsavgift
Fartøyer under  50 BT Kr.    40 Kr. 1.200
Fartøyer over    50 BT Kr.    60 Kr. 2.400
Sjøfly, vederlag landing Kr. 700,-

Fiskefartøy hjemmehørende i Vågan

Fiskefartøyer hjemmehørende i Vågan, og som ikke betaler anløpsavgift, betaler årsavgift etter følgende satser:

Fartøy mellom 15 meter og 21 meter(49-69 fot) Kr. 750,-/år
Fartøy mellom 21 meter og 28 meter(69-92 fot) Kr. 1.500,-/ år
Fartøy over 28 meter (92 fot) Kr. 2.000,-/ år

Ligger fartøyene ved offentlig kai eller anlegg, betales i tillegg kai-vederlag.

Sesongavgift

Fiskefartøy som ikke betaler anløpsavgift, betaler vederlag for bruk av sjøområde i kommunens havner pr. sesong etter følgende satser:

Fartøyets lengde Pris pr. dag Pris pr. sesong – 3 mnd
Fiskefartøyer inntil 11 meter Kr   60,- pr. dag eller Kr  600- pr. sesong
Fiskefartøyer inntil 15 meter Kr   70,- pr. dag eller Kr  700,- pr. sesong
Fiskefartøyer over 15 meter Kr   90,- pr. dag eller Kr  900,- pr. sesong

Ligger fartøyene ved offentlig kai eller anlegg, betales i tillegg kai-vederlag

Kaivederlag – bruk av kommunale kaier

Kaivederlag ilegges per anløp. Ved flere anløp av samme fartøy i en eller flere havner i kommunen i løpet av samme døgn(fra kl. 0000-2400), betales vederlag bare en gang.

Intervall Generell avgiftssats Cruise avgiftssats
For de første     300 BT kr 0,85             kr    255,- kr 1,31          kr    393,-
For de neste      300 BT kr 0,78             kr    234,- kr 1,21          kr    363,-
For de neste      600 BT kr 0,69             kr    414,- kr 1,13          kr    678,-
For de neste      800 BT kr 0,43             kr    344,- kr 0,77          kr    616,-
For de neste    1000 Bt kr 0,43             kr    430,- kr 0,77          kr    770,-
For de neste    2000 BT kr 0,35             kr    700,- kr 0,62          kr 1.240,-
For de neste    5000 BT kr 0,27             kr 1.350,- kr 0,59          kr 2.950,-
For de neste  10000 BT kr 0,27             kr 2.700,- kr 0,59          kr 5.900,-
For de neste  10000 BT kr 0,27             kr 2.700,- kr 0,59          kr 5.900,-
For alt over    30000 BT kr 0,27 kr 0,59

Vederlaget ilegges per anløp. Ved flere anløp i løpet av samme døgn fra kl. 00:00 til kl. 24:00, eller ved anløp av flere havner i kommunen i samme døgn, betales vederlag bare en gang.

Fiskefartøy :

Fiskefartøy som leier plass ved havnevesenets kaier, brygger eller fortøyningsanlegg, betaler  vederlag etter følgende satser:

Lengde Pr. Døgn Pr. uke Pr. mnd Pr. sesong. 3 måneder
Inntil 11 meter kr  110- Kr 620,- kr 2.475,- Kr 4.950,-
Inntil 15 meter kr  125,- Kr 700,- kr 2.800,- Kr 5.625,-
Over 15 meter kr  135,- Kr 760,- kr 3.200,- Kr.6.075,-

Fritidsfartøy:

Lengde Pr. døgn uten strøm Pr. døgn med strøm
Inntil 13 meter Kr. 260,- Kr. 310,-
Inntil 20 meter Kr. 360,- Kr. 410,-
Over 20 meter Kr. 520,- Kr. 570,-

Ved liggetid over 7 dager sammenhengende gis en rabatt på 20%. Vannfylling, renovasjon og spilloljetømming er inkludert i kaivederlaget.

Lokal Charter/RIB:

Leie av fast liggeplass ved havnevesenets flytebrygger/kaier inngås i egen avtale og betales etter pris/leiemeter samt et vederlag pr. passasjer på kr. 15,- per dag
Skjema for passasjeravgift

Cruise passasjeravgift:

Cruisefartøy for anker, som benytter tenderbrygge, betaler passasjeravift pr. passasjer / dag Kr. 20,-

 

Avgifter, godtgjørelser og vederlag kan betales på havnekontoret eller faktura blir tilsendt hver måned eller ved sesongens slutt. Mva kommer i tillegg på alle avgifter, godtgjørelser og vederlag for fiskebåter.


Satser for avgifter, godtgjørelser og vederlag er fastsatt i medhold av Lov om havner og farvann av 19.04.2009  –  Er det noe du lurer på, ta kontakt på tlf. 76067990.

Vågan Havnevesen KF

Havnesjefen

Regulativ og forskrift for 2018. Dette ble vedtatt av Vågan Havnestyre og trer  i kraft 1. januar 2018.

Dere kan laste ned forskriftene her:

Fil: Størrelse: Last ned:
Avgifter 2019 1.38 MB Last ned