Vågan Havnevesen KF

Utregnet pris:

0 kr

Se beregningsgrunnlag

Vår kalkulator beregner bare estimert kostnad for Anløpsavgift og kaivederlag. Andre vederlag kommer i tillegg og det er kun reell faktura som gjelder.

 

Avgifter/vederlag som skal betales ved bruk av Vågan Havn`s kaianlegg.

(Prisene gjelder fra 1.1.2017)

Utdrag fra forskrifene

Fullstendige forskifter og vedtekter finner du i PDF format nederst på siden

FRITIDSBÅTER

Kaivederlag for fritidsbåter

Fritidsbåter som benytter offentlige kaianlegg betaler vederlag etter følgende satser:

Lengde Pr døgn uten strøm Pr døgn med strøm
Inntill 13 meter: Kr 250,- Kr 300,-
Inntil 20 meter: Kr 350,- Kr 400,-
Over 20: meter Kr 500,- Kr 550,-

Vederlaget betales på automaten på kaien, med appen GoMarina, vipps eller til havneinspektør når de går rundene i havna.


 

FISKEBÅTER

Kaivederlag for fiskebåter: Pr døgn Pr uke Pr mnd Pr 3 mnd
Fiskefartøyer inntil 11 meter: Kr 110,- Kr 620,- Kr 2.475,- Kr 4.950,-
Fiskefartøyer inntil 15 meter: Kr 125,- Kr 700,- Kr 2.800,- Kr 5.625,-
Fiskefartøyer over15 meter: Kr 135,- Kr 760,- Kr 3.200,- Kr 6.075,-


Alle priser eksl. mva

Kaivederlaget blir fakturert hver måned dersom ikke annet er avtalt med Havnekontoret.

Sesongvederlag for fiskefartøyer

Fiskefartøyer inntil 11 meter kr 60,- pr dag kr 600,- pr sesong (3 mnd)
Fiskefartøyer inntil 15 meter kr 70,- pr dag kr 700,- pr sesong (3 mnd)
Fiskefartøyer over 15 meter kr 90,- pr dag kr 900,- pr sesong (3 mnd)

 

Sesongvederlaget betales av alle fiskefartøyer og kommer i tillegg til kaivederlag. 

 


BRUK AV SJØOMRÅDER I KOMMUNENS HAVNER

Fartøy, rigger, fiske- og fritidsbåter og andre flytende farkoster som ikke betaler anløpsavgift skal betale vederlag for bruk av kommunens sjøområder i-, og ved oppankring utenfor kommunens havner etter følgende satser:

Fartøyer under 50 BT: kr 40,- pr uke kr 1.200,- pr år
Fartøyer mellom 50 BT – 100 BT: kr 60,- pr uke kr 2.400,- pr år
Fartøyer mellom 100 BT – 300 BT: kr 80,- pr uke kr 3.200,- pr år
Fartøyer mellom 300 BT – 500 BT: kr 150,- pr uke kr 6.400,- pr år


Avgifter, godtgjørelser og vederlag kan betales på havnekontoret eller faktura blir tilsendt hver måned eller ved sesongens slutt. Mva kommer i tillegg på alle avgifter, godtgjørelser og vederlag for fiskebåter.


Satser for avgifter, godtgjørelser og vederlag er fastsatt i medhold av Lov om havner og farvann av 19.04.2009  –  Er det noe du lurer på, ta kontakt på tlf. 76067990.

Vågan Havnevesen KF

Havnesjefen

Regulativ og forskrift for 2017. Dette ble vedtatt av Vågan Havnestyre og trer  i kraft 1. januar 2017.

Dere kan laste ned forskrif her:

Fil: Størrelse: Last ned:
Avgiftsregulativ_2017 234.98 KB Last ned