Vågan Havnevesen KF

Ny havneterminal ferdig

Vågan Havnevesen fikk i 2007 oppført en ny havneterminal i Svolvær, og de første leietakerne er allerede på plass. Med denne nye terminalen vil Svolvær bli en tidsmessig og effektiv havn, med gode tilbud for både fiskeflåten, lasteskip og Hurtigruten.

 

EnglishNorwegian