Vågan Havnevesen KF

Ulvåg

Havnen ligger på vestsiden av Storemolla. Gode innseilingsforhold, godt skjermet og god dybde i innseilingen inn til allmenningskaien.

Kommunal allmenningskai med dybde fra 2.5 – 6.0m.

Lengde på kaien er 20m.

Innenfor allmenningskaien ligger en del private flytebrygger.

EnglishNorwegian