Vågan Havnevesen KF

Forskrift om Farvannsavgift i Vågan kommunes sjøområde – høring

Vågan havnevesen KF sender med dette utkast til Forskrift om farvannsavgift i Vågan kommunes sjøområde på høring. Avgiften er planlagt innført 01.01.2021 og erstatter dagens anløpsavgift i Vågan kommunes sjøområde.

 

Orientering om høringen vil publiseres i lokalaviser med henvisning til Vågan havnevesen KF og Vågan kommunes hjemmesider, der interesserte og berørte kan finne utkast til forskriften. Etter høringen skal forskriften endelig vedtas av kommunestyret før nyttår.

 

Merknader sendes på epost til Vågan havnevesen KF: ole.osland@vagan.kommune.no

 

Spørsmål til saken rettes til Ole Osland, mob. 970 69903.

 

Høringsfrist: 09.11.2020.

 

Klikk her for å laste ned dokumentet