Amtskaia i Henningsvær renovert

  1. Hjem
  2. /
  3. Aktuelt
  4. /
  5. Amtskaia i Henningsvær renovert

Amtskaia i Henningsvær renovert

De siste årene har Amtskaia foruten liggeplass for større fartøy, hatt sin viktigste funksjon som utkikkspunkt innover og utover Heimsundet. Sommer og vinter har lokalbefolkning og tilreisende brukt å gå ut på kaia, spist is en deilig sommerdag, kikket ut og opp på Vågakallen eller rett og slett skaffet seg et overblikk over båter i værret.

Årenes løp gjorde at trepælene som støttet opp kaia var dårlige. Det betydde at kaia var ustabil som liggekai. Noe måtte gjøres med Amtskaia.  Parallelt har Henningsvær som nasjonalt viktig fiskevær / Kystkultursted fått en viktig posisjon. Dette har også gitt nasjonal støtte blant annet fra Riksantikvaren med påfølgende satsing gjennom virkemiddelbruk. Et ledd i dette har vært en oppgradering av Henningsvær torg for om lag 6 millioner kroner, en betydelig satsing som ferdigstilles før sommeren 2020. Her har det også vært utført et viktig prosessarbeid fra den opprettede torgkomiteen.

Hopp rett ned til innholdet