Vågan Havnevesen KF

Utregnet pris:

0 kr

Se beregningsgrunnlag

Vår kalkulator beregner bare estimert kostnad for Farvannsavgift og kaivederlag. Andre vederlag kommer i tillegg og det er kun reell faktura som gjelder.

 

 

Avgifter/vederlag som skal betales ved bruk av Vågan Havn`s kaianlegg.

(Prisene gjelder fra 1.1.2020)

 

Dere kan laste ned forskriftene her:

Fil: Størrelse: Last ned:
2019-11-07 Avgiftsregulativ 2020 918.45 KB Last ned