Vågan Havnevesen KF

Utregnet pris:

0 kr

Se beregningsgrunnlag

Vår kalkulator beregner bare estimert kostnad for Farvannsavgift og kaivederlag. Andre vederlag kommer i tillegg og det er kun reell faktura som gjelder.

 

 

Avgifter/vederlag som skal betales ved bruk av Vågan havns kaianlegg.

(Prisene gjelder fra 1.1.2023)

 

Dere kan laste ned forskriftene her:

Fil: Størrelse: Last ned:
Avgiftsregulativ 2023 Vågan Havnevesen 311.08 KB Last ned
EnglishNorwegian