Havnevakta

  1. Hjem
  2. /
  3. Havnevakta

Havnevakta, ved havneinspektørene, har ansvar for koordinering av trafikken som foregår i havnene innenfor havnedistriktet. De tildeler hensiktsmessige kaiplasser og anviser ankerplasser.

Havnevakta kan også være behjelpelig med:

• fortøyning og losskasting
• strømtilkobling
• leveranse av ferskvann
• renovasjon
• andre tjenester
• mottak av spillolje

Havnevakta er tilgjengelig i tidsrommet: 

Mandag – fredag:
kl. 07:30 – kl 14:30 / kl. 17:00 – 22:30

Lørdag/søndag:
kl. 17:00 – kl. 22.30

samt etter avtale med anløpende fartøyer.

Havnevakta kan kontaktes på:

Tlf: 760 67990

VHF kanal 12 / 16

Epost:     [email protected]

Hopp rett ned til innholdet