Tilgjengelighetserklæring

 

Alle skal ha like muligheter til å bruke vaganhavn.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. Klikk på bildet for å gå til vår godkjente Tilgjengelighetserklæring

Vågan Havnevesen skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer. 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.
 • Minst mulig feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Minst mulige feil for A og AA, og prøve å ha null AAA-feil.
 • Status for vaganhavn.no: 93 av 100 poeng. (20.02.2023)

 • Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.


Dette jobber vi med

 • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
 • Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1, før det blir tatt inn i det norske regelverket.
 • Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).
 • Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: [email protected]

Ferdigstillelse av erklæringen
I tiden framover så prioriterer vi å få skjemaer og PDF-er tilfredsstilt i forhold til krav i WCAG 2.0(2.1). I tillegg skal vi oppdatere vaganhavn.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.

Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst:

 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Ting skal være kodet slik det ser ut som.
 • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
 • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
 • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.
Hopp rett ned til innholdet