Vågan Havnevesen KF

Her kan du finne nærmeste plass for tømming av avfall mens du ferierer i Lofoten. Løsningen er levert av prosjektet Clean Up Lofoten.

Clean Up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt som skal øke bevisstheten rundt problemene med herreløst avfall, både gjennom lokal forebygging og tilrettelegging for opprydding! Hjelp oss med å holde Lofoten ren.

turistkart-symboler
EnglishNorwegian