Avgiftsregulativ for 2021

  1. Hjem
  2. /
  3. Avgiftsregulativ for 2021

Forskrift og regulativ for farvannsavgift, vederlag, bebyrer og godtgjørelser i Vågan kommunes havner og sjøområde.

Avgifter, vederlag, gebyr og godtgjørelsesregulativet er hjemlet i Havne- og farvannslov, vedtatt 21.06.19, gjeldende fra 01.01.20. Regulativet er vedtatt av Havnestyret og gjelder fra l. januar 2021.

Hopp rett ned til innholdet