Sikkerhet i havner (ISPS)

  1. Hjem
  2. /
  3. Aktuelt
  4. /
  5. Sikkerhet i havner (ISPS)

Sikkerhet i havner (ISPS)

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i desember 2002 et nytt internasjonalt regelverk om sikkerhet om bord på skip og havn. Skip over 500 br. reg. tonn i internasjonal fart og alle offentlige/kommunale havner/havneanlegg med eget havnedistrikt omfattes av bestemmelsene.

Det er opp til den enkelte havnemyndighet å bestemme hvilke kaier/kaiavsnitt som skal sikkerhetsklareres for internasjonale anløp.

For Vågan Havnevesens del er industrikaia i Osan og hurtigrutekaia i sentrum blitt klarert. Det er foretatt oppsetting av porter, gjerder m.v. i henhold til gjeldende regelverk. Det søkes videre om klarering for Industrikaia (Stabburskaia) på Vorsetøya.

For å utnytte kapasiteten på anleggene registreres kaiavsnittene som på/av «havner». Dette medfører at områdene stenges helt ned når det anløper skip i internasjonal fart, men vil være åpen for andre brukere (ikke sikkerhetsklarerte) utenom.

Hopp rett ned til innholdet