Sildpollnes

  1. Hjem
  2. /
  3. Havner
  4. /
  5. Sildpollnes

Sildpollnes

Havnen ligger innerst i Austnesfjorden og er naturlig skjermet mot det meste av vær.

Dårlig dybde på innseiling fra øst. Den er kun egnet for mindre fartøyer selv om dybden er god med kaiene.

Allmenningskai lengde: 20m  dybde: 8m

Vest for allmenningskai ligger et flytebryggeanlegg lagt ut av fiskere og fritidsbåteiere.

Hopp rett ned til innholdet