Statistikk skipstrafikken 2006/07

  1. Hjem
  2. /
  3. Aktuelt
  4. /
  5. Statistikk skipstrafikken 2006/07

Statistikk skipstrafikken 2006/07

Skipstrafikken over kommunenes havner viser en moderat reduksjon i antall anløp mens bruttotonnasjen har økt. Dette har sammenheng med blant annet anløp av færre og større fiskebåter og andre anløpende skip.

Lastemengden over offentlige kaier har hatt en liten nedgang sammenliknet med forrige år, men ligger innenfor det som kan påregnes som naturlige variasjoner år i mellom.

For mindre fiske- og fritidsbåter er det gejnnom året registrert ca. 3.275 liggedøgn ved flytekaier og havnepromenade, mot ca. 4.500 i 2006.

2006
  2007
 Trafikktype Ant. anløp
 Brotto reg. tonn  Ant. anløp
 Brutto reg. tonn
innenriks 3150* 8.959.374 3.029* 9.100.273
Utenriks 50* 184.006 59* 223.577
Fiske- og fangst 1.901 185.446 1.354 167.324
Fritidsbåter 274 2.718 215 2.132
Orlogs- og statsfartøy 52 21.006 60 20.557
Sum total
5.427
9.352.550
4.717
9.515.863
Gods over off. kai
Tonn
73.005
Tonn
68.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Herav 17 innenlandske og 7 utenlandske cruiseskip i 2006 og 3 innenlandske og 10 utenlandske i 2007.

Oppgangen i brutto tonnasje skyldes i hovedsak færre og større skip og færre kanselleringer av hurtigruteanløp gjennom. Siste året har hurtigruten, av ulike årsaker, kansellert ca. 31 anløp av Svolvær. Det er forsatt 2 gamle båter (Nordstjernen og Lofoten) i drift vinterhalvåret, noe som påvirker havnedriften negativt.

 

Hopp rett ned til innholdet