Utbygging østre havn samt Osan Syd

  1. Hjem
  2. /
  3. Aktuelt
  4. /
  5. Utbygging østre havn samt...

Utbygging østre havn samt Osan Syd

Vi kan nå se tilbake på noen siste hektiske år i østre og vestre havn, sist med ny innseiling Osan Syd, ny havneterminal, gjestehavn/sevicebygg og havnelager med gode logistikkløsninger.

 

 

 

 

 

 

 

Hele havneterminalen er nå oppfylt og sist inn er Vågan Eiendom KF, vi gratulerer og nå er det meste planlagte utbyggninger utført i østre havn. Siste tilskudd er også ny gjestehavn i sentrum ( tidligere fergekaia) hvor det nå er bygd nytt servicehus for båtfolket, dette innehar dusj/wc og vaskerom, stellerom og handicap-wc. Den indre havna (østre havn) er et stort aktivum også for lokal handel og reiseliv med sitt store torv, butikker samt tilhørende gangveier/kaiarealer med restauranter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med Osan og vestre havn er allerede startet. Her skal et nytt industrielt kraftsenter i Lofoten bygges. Allerede idag ligger  fergekaien for Skrova og Skutvikforbindelsen der, samtidig som Skarvik v/Osan verft har åpnet landsdelens største tørrdokk på 115 mtr.

I tillegg ligger Vågan kommunes fremsynte investering i dypvannskai og som samtidig åpnet for lokalisering av stort sildemottak (Lofoten Pelagiske) med tilknyttet fryseri. Her har Kystverket avsluttet arbeidet med fjerningen av salttønna samt utvidelse, spregning og utdyping av leden, til ny snorett innseiling for vestre havn. Selve innseilingen har en bredde på 100 mtr. samt dybde på 12,5 mtr. (Salttønna er merket i bildet under ned til høyre, Klippfiskholmen ses til venstre med lykta som nå er demontert før spregningen starter)

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med morgensdagens satsning og vestre havn er også godt igang. Vi har fått kjøpt og båndlagt et område på rundt 40 mål til videre kai og havneutbygging i Osanpollen. Her har vi samtidig fått utfylt og planert en stor del av vårt båndlagte areal, som også rommer en naturens egen dypvannskai som lett og rimelig kan klargjøres.

Ferdig utbygd vil det bli en total kailengde på 350 mtr, med ferdigfylt planert område bak som støter til et større industriområde som er under regulering. Vi gleder oss til videre satsing/arbeide med og tilrettelegge Osan vestre havn som et industrielt kraftsenter og moderne havn.

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker brukere og næringsliv velkommen til Svolvær havn.

Hopp rett ned til innholdet