Vågan Havnevesen KF

Statistikk skipstrafikken 2006/07

Skipstrafikken over kommunenes havner viser en moderat reduksjon i antall anløp mens bruttotonnasjen har økt. Dette har sammenheng med blant annet anløp av færre og...

Ny havneterminal ferdig

Vågan Havnevesen fikk i 2007 oppført en ny havneterminal i Svolvær, og de første leietakerne er allerede på plass. Med denne nye terminalen vil Svolvær...

EnglishNorwegian